Accueil du site > Torah > 5. דברים (Dévarim) > 8. ניצבים (Nitsavim) > Hamichi de Nitsavime

8. ניצבים (Nitsavim) - Hamichi de Nitsavime

Lu par Jonas Samama (5774)
IMG/mp3/131201_006_hamichi_nitsavim_jonas_samama.mp3
Lu par Zacchary Sayada
IMG/mp3/120215_010.mp3
IMG/mp3/131013_004_chevii_de_nitsavim-2.mp3
IMG/mp3/131013_001_hamichi_nitsavim.mp3