Accueil du site > Torah > 1. בראשית (Béréchit) > 3. לך לך (Lekh Lekha) > Haphtara de Lekh-Lekha

3. לך לך (Lekh Lekha) - Haphtara de Lekh-Lekha

Lu par Eyal Assal (5775)
IMG/mp3/151011_hapthara_lekhlekha_eyal_assal_002.mp3
Lu par Mr Moché Serge Bellaiche
IMG/mp3/haphtara_lekh_lekha_serge.mp3