Accueil du site > Torah > 4. במדבר (Bamidbar) > 5. קרח (Kora’h) > Hamichi de Korah

5. קרח (Kora’h) - Hamichi de Korah

Lu par Rudy Haim Lellouche (corrigé par Rebbi Nissim Boukhris)
IMG/mp3/120617_004_hamichi_korah_rudy.mp3