Accueil du site > Torah > 4. במדבר (Bamidbar) > 5. קרח (Kora’h) > Chichi de Korah

5. קרח (Kora’h) - Chichi de Korah

Lu par Rudy Haim Lellouche (corrigé par Rebbi Nissm Boukhris)
IMG/mp3/120617_005_chichi_korah_rudy.mp3