Accueil du site > Torah > 4. במדבר (Bamidbar) > 5. קרח (Kora’h) > Chevii

5. קרח (Kora’h) - Chevii

Lu par Raphael Koskas (5775)
IMG/mp3/150614_005chevii_korah_raphael_koskas.mp3
IMG/mp3/150614_006chevii_korah.mp3