Accueil du site > Torah > 4. במדבר (Bamidbar) > 1. במדבר (Bamidbar) > 2. Chéni

1. במדבר (Bamidbar) - 2. Chéni

Lu par Steve Ytshak Hazan (z'l)
IMG/mp3/02_piste_2_bamidbar_cheni_sh.mp3
Lu par Pour le jeune Jacob Rassed
IMG/mp3/130407_003.mp3